Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Letní škola slovanských studií Česká studia

Na tomto webu se můžete přihlásit na akce organizované
Ústavem bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:
 Česká studia
 Stážisté FF UK
 Erasmus FF UK
 Bc. a NMgr. program Bohemistika pro cizince